معرفی ریاست


دکتر فریبرز جمالزاد فلاح                                                            

سمت:  عضو هیات علمی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان و سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

آدرس : رشت خیابان ملت پردیس دانشگاهی گیلان سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان


بازدید: 164

بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 22
بازدید کــــل : 9356