اعضای هیات علمی گروه مهندسی محیط زیست


سیده معصومه قاسمی نژاد                                                                                                    

تحصیلات: دکتری نانوفناوری- نانومواد دانشگاه تربیت مدرس                                                       

سمت: عضو هیات علمی گروه مهندسی محیط زیست

آدرس ایمیل: Masume.ghasemi@gmail.com

شمار تماس: 01333364061

زمینه تحقیقاتی:

Membrane-based desalination process

Nanobioremediation of water pollutions

Development of green synthesis methods of nanoparticles and nancomposites


بازدید: 997

بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 8
بازدید کــــل : 12042