اعضای هیات علمی گروه مهندسی محیط زیست


سیده معصومه قاسمی نژاد                                                                                                    

تحصيلات: دکتری نانوفناوری- نانومواد دانشگاه تربیت مدرس                                                       

سمت: عضو هیات علمی گروه مهندسی محیط زیست

 ایمیل: Masume.ghasemi@gmail.com

 تماس: 01333364061

زمینه های تحقیقاتی:

Membrane-based desalination process

Nanobioremediation of water pollutions

Development of green synthesis methods of nanoparticles and nancomposites

 ورود به صفحه شخصيبازدید: 1529

بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 8
بازدید کــــل : 17655