معرفی گروه


معرفی گروه پژوهشی مطالعات ناحیه­ ای

این گروه در چارچوب ماموریت جهاد دانشگاهی در برنامه پنجم توسعه پژوهش و فناوری (توسعه دانش و تحقیقات کاربردی مورد نیاز کشور) در سال 1390 فعالیت خود را آغاز نموده و  با ایجاد ساختار پژوهشی منسجم و هدفمند، موفق به کسب موافقت قطعی در سال 1397 از شورای گسترش جهاد دانشگاهی گردیده است.

ذیلا به برخی از زمینه­ های مطالعاتی این گروه اشاره گردیده است:
1. پایش و پیش ­بینی تحولات کاربری و پوشش زمین
2.  آینده­ نگاری تحولات کالبدی-فضایی
3. تخصیص بهینه کاربری زمینبازدید: 349

بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 8
بازدید کــــل : 17655