اعضای هیات علمی


 هادی مدبری
                                                                                                         
                                                              

 تحصيلات: دانشجوی دکتری مهندسی آب– دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

مرتبه علمی: مربی

 سمتعضو هیات علمی گروه پژوهشی پایش منابع آب

 ايميل: modaberi8@gmail.com

شماره تماس: 2-01333364061 

زمينه های تحقيقاتی: 

 Surface and subsurface hydrology 
 Hydrodynamics and hydrometeorology 
 Multiphase transport phenomena 
 Modeling fluid flow and species transport and reaction processes 
       Mathematical and stochastic analysis of water resources systems 

لادن کاظمی راد                                                                                   

 تحصيلات: دکتري جغرافياي طبيعي- اقليم شناسي

سمت: عضو هيات علمی گروه محيط زيست طبيعي

 ايميل:  Lkazemi_1980@yahoo.com

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه های تحقيقاتی:

Climate Change

Drought Assessment

ورود به صفحه شخصی
بازدید: 195

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 18
بازدید کــــل : 9780