اعضای هیات علمی گروه محیط زیست طبیعی


مکرم روان بخش                                                                                                                                               

 تحصيلات: دانشجوی دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

مرتبه علمیمربی پژوهشی

 سمت: عضو هيات علمی گروه محيط زيست طبيعي

 ايميل: ravanbakhsh@acecr.ac.ir
شماره تماس: 2-01333364061

زمينه های تحقيقاتی:

Plant Biodiversity
Plant Ecology


     طوبی عابدی                                                                                               
                                                
 تحصيلات: دانشجوي دکتري مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري

سمت: عضو هيات علمی گروه محيط زيست طبيعي

 ايميل: t.abedi@acecr.ac.ir

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه های تحقيقاتی:

Forest Management

Multicriteria Decision Methods in forest manageme

ورود به صفحه شخصیمحمد پناهنده                                                                                                  

 تحصيلات: دکتری برنامه ریزی محیط زیست– دانشگاه تهران

مرتبه علمی: استادیار

 سمتعضو هيات علمي گروه محیط زیست طبیعی

 ايميل: m1344_panahandeh@yahoo.com

شماره تماس: 2-01333364061 

زمينه های تحقيقاتی:                             

Environmental planning        

Environmental Impact Assessment        

ورود به صفحه شخصی


بازدید: 1180

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 8
بازدید کــــل : 12041