معرفی پژوهشکده


پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی 

پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در اردیبهشت ماه سال هشتادو دو شکل گرفت . این پژوهشکده دارای سه گروه پژوهشی قطعی شامل گروه محیط زیست طبیعی، گروه مهندسی محیط زیست، گروه فرآوری پسماند و یک مرکزخدمات تخصصی با عنوان مرکز خدمات تخصصی مدیریت و بهسازی محیط زیست می باشد .

 

گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی

- گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی به عنوان قدیمی ترین گروه پژوهشی این پژوهشکده در محورهای ارزیابی محیط زیستی،زیست بوم ها و رویکرد سیستمی به زیست بوم های طبیعی و زمینه دستیابی به راهکارهای مناسب برای مواجهه با پیامدهای تغییر در زیست بوم ها مشغول به فعالیت و انجام پروژه های تحقیقاتی است .

گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست

از محور هاي شبكه برنامه این گروه میتوان به روشهای جدید کنترل آلاینده ها و بهینه سازی فرآیندهای تصفیه و از اهداف اصلي و كلان شبكه برنامه این گروه میتوان به تقويت دانش و نگرش مهندسي براساس نتايج حاصل از تحقيقات و انتقال فناوري و ارتقاء‌ توانمندي‌ها و قابليت‌هاي علمي- اجرايي دست‌اندركاران و همچنین توسعه و تحکیم جایگاه گروه و پژوهشکده در عرصه ی خدمات مشاوره ای تخصصی مهندسی مح یط زیست و کسب خوداتکایی مالی نام برد .

گروه پژوهشی فرآوری پسماند

زمينه فعاليت گروه پژوهشی فرآوری پسماند توانمندسازی علمی – تخصصی گروه در پاسخ گویی به تقاضاهای موجود در محدوده پیرامونی در زمینه حل مشکلات مربوط به تخریب منابع محیط زیست و استفاده بهینه از منابع می باشد . محور هاي شبكه برنامه عبارتند از تبدیل زیستی- شیمیایی و بازیافت و توسعه تکنولوژی و روش های پایش منابع محیط زیست

مرکز خدمات تخصصی مدیریت و بهسازی محیط زیست

مركز خدمات‌ تخصصي‌ "مديريت و بهسازي محيط زيست " در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و سياست‌هاي‌ جهاد دانشگاهي و به‌ منظور بهره‌وري‌ بيشتراز امكانات‌ و دستاوردهاي‌ پژوهشي وكاربردي‌ نمودن‌ اين‌ فعاليت‌ها، در چارچوب‌ ‌ضوابط و مقررات ‌كشور و آيين‌نامه نحوه‌ تشكيل‌ مراكز خدمات‌ تخصصي‌ جهاددانشگاهي‌ تاسيس‌ و به ارائه فعاليتهاي تحقيقاتي و خدماتي در زمينه محيط زيست مي پردازد. اهداف مرکز كاربردي نمودن تجارب تحقيقاتي گروه هاي پژوهشي در زمينه محيط زيست و افزايش خلاقيت هاي فني و بكارگيري دانش كسب شده از سوي پژوهشگران می باشد .

آزمایشگاه کنترل و آنالیز شیمیایی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان

آزمایشگاه خدمات تخصصی شیمیایی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی با در اختیار داشتن تجهیزات و نیروی متخصص در زمینه های مختلف شیمیایی و زیست محیطی، کشاورزی و صنعتی آماده خدمات رسانی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از دانشجویان، پژوهشگران و سازمانهای مختلف می باشد. خدمات ارائه شده در این مرکز از قرار زیر می باشد .

  • اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونه های آب از قبیل pH ، سختی، قلیاییت، شوری ، نیترات، BOD ، COD و همچنین تعیین خلوص مواد شیمیایی
  • اندازه گیری میزان آلاینده های شیمیایی موجود در آبهای طبیعی و آشامیدنی از قبیل آفت کشها، فلزات سنگین و سموم

بازدید: 747

بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 22
بازدید کــــل : 9353