کارشناسان گروه مهندسی محیط زیست
هانیه میربلوکی                                                                            

 تحصيلات: کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست

سمت کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

 ايميل: h.mirbolooki@gmail.com

شماره تماس: 01333364061

زمينه های تحقيقاتی:                              

(Environmental Pollution (air, water & soil

Water and Wastewater Treatment

Solid Waste Management

HSE

ورود به صفحه شخصيمحمد یزدی                                                                                     

تحصيلات: کارشناس ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب ؛ دانشگاه شهید عباسپور تهران

سمت: کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

 ايميل: yazdimohamad@yahoo.com

شماره تماس:  01333364062

زمينه های تحقيقاتی:                             

Desalination Package

Plant &Potable Water Treatment

Sanitary Treatment Package

Sanitary Treatment Package

(Waste Management (Municipal Waste

ورود به صفحه شخصيسیده الهه مهدویان آهق                                                             

 
تحصيلات: کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب- دانشگاه تهران

سمت: کارشناس پژوهشی گروه مهندسی محیط زیست

 آدرس ايميل:   s.e.mahdavian@alumni.ut.ac.ir

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه هاي تحقيقاتي: 

     Disinfection with TiO2 nanoparticles
     Wastewater reuse
     Membrane processes
     Water & wastewater treatment plant design

شماره تماس: 2-01333364061:زمينه هاي تحقيقاتي
شماره تماس: 2-01333364061:زمينه هاي تحقيقاتي
شماره تماس: 2-01333364061:زمينه هاي تحقيقاتي

بازدید: 1754

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 21
بازدید کــــل : 19767