کارشناسان گروه مهندسی محیط زیست
هانیه میربلوکی                                                                            

 تحصيلات: دانشجوی دکتری آلودگی های محیط زیست

سمت کارشناس پژوهشی گروه مهندسی محیط زیست

 ايميل: h.mirbolooki@gmail.com

شماره تماس: 01333364061

زمينه های تحقيقاتی:                              

(Environmental Pollution (air, water & soil

Water and Wastewater Treatment

Solid Waste Management

HSE

ورود به صفحه شخصيمحمد یزدی                                                                                     

تحصيلات: کارشناس ارشد مهندسی عمران- آب و فاضلاب ؛ دانشگاه شهید عباسپور تهران

سمت: کارشناس پژوهشی گروه مهندسی محیط زیست

 ايميل: yazdimohamad@yahoo.com

شماره تماس:  01333364062

زمينه های تحقيقاتی:                             

Desalination Package

Plant &Potable Water Treatment

Sanitary Treatment Package

Sanitary Treatment Package

(Waste Management (Municipal Waste

ورود به صفحه شخصيشماره تماس: 2-01333364061:زمينه هاي تحقيقاتي
شماره تماس: 2-01333364061:زمينه هاي تحقيقاتي
شماره تماس: 2-01333364061:زمينه هاي تحقيقاتي

بازدید: 2756

بازدید امروز : 7
بازدید دیروز : 13
بازدید کــــل : 31420