کارشناسان گروه پایش منابع آب


بابک رازدار                                                                                             


 تحصيلات: دکتری مهندسی آب محیط زیست، University of Calabria

سمتکارشناس پژوهشی

 ايميل: babak.razdar@gmail.com

شماره تماس: 01333364061


ز
مينه های تحقيقاتی: 

 مدل سازی عددی جریان های هیدرولیکی در محیط زیست

 مطالعات سیلاب و پهنه بندی عددی آن

 مطالعات شکست سد

 مدل سازی عددی کیفیت آب در مجاری رو باز

 مهندسی رودخانه
بازدید: 3026

بازدید امروز : 21
بازدید دیروز : 38
بازدید کــــل : 46617