کارشناسان گروه پایش منابع آب


مرتضی کریمی                                                                                             

 تحصيلات: کارشناسی ارشد مهندسی آب/سازه­ های آبی - دانشگاه تربیت مدرس

سمتکارشناس پژوهشی

 ايميل: morteza.karimi.91@gmail.com

شماره تماس: 01333364061

زمينه های تحقيقاتی: 


      River Engineering

      Hydraulic, Hydrodynamic and Sediment Transport

      Surface and Subsurface Water Hydrology

      RS/GIS and its applications in water resources engineering

      IWRMبابک رازدار                                                                                             


 تحصيلات: دکتری مهندسی آب محیط زیست، University of Calabria

سمتکارشناس پژوهشی

 ايميل: babak.razdar@gmail.com

شماره تماس: 01333364061


ز
مينه های تحقيقاتی: 

 مدل سازی عددی جریان های هیدرولیکی در محیط زیست

 مطالعات سیلاب و پهنه بندی عددی آن

 مطالعات شکست سد

 مدل سازی عددی کیفیت آب در مجاری رو باز

 مهندسی رودخانه
بازدید: 1673

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 5
بازدید کــــل : 31911