کارشناسان گروه محیط زیست طبیعی


ساجده مدنی                                                                                 

 تحصيلات: دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین             

سمت: کارشناس پژوهشی گروه محیط زیست طبیعی 

 آدرس ايميل: sajedemadani@gmail.com

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه های تحقيقاتی:                             

Environmental Impact Assessment

Environmental Risk Assessment

ورود به صفحه شخصی
علی شریفی بداغی                                                                                                               
تحصيلات: 
کارشناس ارشد سیستم اطلاعات مکانی و سنجش از دور            

سمت: کارشناس پژوهشی گروه محیط زیست طبیعی

 آدرس ايميل: ali_sharifi_2220@yahoo.com

شماره تماس: 2-01333364061

زمينه های تحقيقاتی:

 (GISGeographic Information System

(Remote Sensing  (RS 


ورود به صفحه شخصی
(GIS) Geographic Information System

(Remote Sensing  (RS


(GIS) Geographic Information System

(Remote Sensing  (RS

بازدید: 3714

بازدید امروز : 20
بازدید دیروز : 38
بازدید کــــل : 46616